හැඩට ඉන්න මැනලා කන්න (Balanced Diet)

හැඩට ඉන්න මැනලා කන්න අප කොයි කවුරුත් නීරෝගීව ලස්‌නට හැඩැති සිරුරකින් යුක්‌තව ජීවත්වන්නට දක්‌වන්නේ අසීමිත ආශාවකි. එනිසා පෝෂ්‍යදායී ආහාර පාන ගැනීමට පමණක්‌ නොව ආහාරය, පාලනයට…

ඇයි අපි ආහාර අනුභව කරන්නේ ? කලයුත්තේ? (Why do we Eat?)

නිෂ්පාදන මත යැපෙන ආර්ථික රටාවක් තුල ජීවිතය ගෙනයන අපි සියලු දෙනාටම භාණ්ඩ හා සේවා මිලදීගැනීමට මුදල් ඉපිම අත්‍යවශ්‍යයි .ඒ සදහා දෛනික කටයුතු වලට කාර්යබහුල වන…