2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ පහත වගුවේ දැක්වේ. මේ දත්ත එකතුකර බෙහදහැරිම පිලිබඳ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයට අපගේ උත්තමාචාරය. උපුටාගැනීම :මංජු බ්‍රකින්ග්…

2021 මැයි 28 දින ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 මැයි 28 දින කොවිඩ් ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ වශයන් පහත දක්වා ඇත. උපුටාගැනීම : මංජු බ්‍රකින්ග් නිවුස්  කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය

කොරෝනාවෙන් මනස ලෙඩ නොවන්නට නම් (Covid 19 and mental health)

  කොවිඞ්-19 රෝග ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සුපුරුදු දෛනික ජීවිත අහිමි වූ පුද්ගලයන් නිවෙස් තුළ දීර්ඝ කාලීනව හුදෙකලා වීම හේතුවෙන් මානසික වශයෙන් යම් යම් අවපීඩනවලට ගොදුරුවීම සාමාන්‍ය…