කොරෝනාවෙන් මනස ලෙඩ නොවන්නට නම් (Covid 19 and mental health)

  කොවිඞ්-19 රෝග ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සුපුරුදු දෛනික ජීවිත අහිමි වූ පුද්ගලයන් නිවෙස් තුළ දීර්ඝ කාලීනව හුදෙකලා වීම හේතුවෙන් මානසික වශයෙන් යම් යම් අවපීඩනවලට ගොදුරුවීම සාමාන්‍ය…